Op basis van de inzichten uit het review onderzoek en de jubileum enquête heb ik drie concepten bedacht die zich baseren op en rekening houden met zowel de wensen van de gasten van het restaurant als die van De Lachende Javaan zelf. Er wordt ingespeeld op de historische periodes (Indonesische volkscultuur, Tempo Doeloe en modern) en op de gerechten en de kruiden die gebruikt worden in de Indonesische keuken.

De concepten zijn gepresenteerd tijdens de feedback frenzy, een idee-generatie en feedback sessie die gehouden is met mede-afstudeerders. Gedurende de sessie heeft elke student zijn concepten uitgelegd en hebben anderen er feedback op kunnen geven door middel van post-its.

<aside> ➡️ Ga naar de conclusie

</aside>


Feedback frenzy bord

In de onderstaande afbeelding worden de concepten toegelicht en staat de feedback van zowel de mede-afstudeerders als die van de eerste en tweede lezer (Charl Smit en Hans de Zwart). Reacties waren over het algemeen zeer positief, met enkele post-its waar goede (kritische) feedback op stond.

Er zijn downloadbare bestanden beschikbaar van zowel het bord in zijn geheel als de wireframes van de drie concepten.

Feedback Frenzy.pdf

Feedback frenzy - 3 concepten.xd

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3f6e87eb-e876-469b-abe4-fc8c07591866/Feedback_Frenzy.jpg


Conclusie

<aside> 💡 Op basis van de positieve reacties zouden alle drie de concepten of een combinatie daarvan uitgewerkt kunnen worden. Mijn voorkeur gaat uit naar concept 1, omdat dit voldoet aan de eisen van zowel restaurant als gast, terwijl concepten 2 en 3 nog in de beginfase zitten en verdere ontwikkeling nodig hebben (hoe kunnen deze zo simpel mogelijk zijn in hun gebruik met betrekking tot de doelgroep?). Voor alle drie de concepten geldt dat er verder onderzoek moet worden uitgevoerd om te valideren of er vanuit de doelgroep genoeg animo naar is.

</aside>